Usługi księgowe dla firm prowadzących rozliczenia w formie :

 • karty podatkowej
 • ryczałtu ewidencjonowanego
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • ksiąg handlowych
  • dokonywanie zapisów w urządzeniach księgowych na podstawie otrzymanych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  • sprawdzanie pod względem księgowych oraz podatkowym dokumentów wystawionych przez klienta
  • rozliczanie delegacji służbowych
  • prowadzenie rejestrów VAT
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • składanie wszelkich deklaracji podatkowych klienta

Usługi kadrowo – płacowe:

 • sporządzanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
 • dbanie o wszelkie kwestie kalendarza pracowniczego, szczególnie urlopów wypoczynkowych, chorobowych czy macierzyńskich oraz innych spraw z tym związanych
 • prowadzenie zatrudnienia osób w ramach umów cywilno-prawnych umowy zlecenia, umowy o dzieło)
 • wykonywanie list płac z umów o pracę oraz z umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej do ZUS oraz przekazywanie w systemie elektronicznym
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników oraz akt osobowych na życzenie klienta

Biuro Księgowe LIVRES Justyna Anna Podgórska, 13-200 Działdowo, ul. Księżodworska 24, tel. 502 713 315

Strona Livres.pl nie wykorzystuje plików Cookies